Registraties

Ik sta ingeschreven bij KVK: 17257136

NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten)

Registratienummer: 108247

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

Lidmaatschapsnummer: 108247

SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)

Licentienummer:  108247

RBCZ (Register Beroepsbehoefenaar Complementaire Zorg)

TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

Licentienummer: 209103R