Voor wie is speltherapie

Speltherapie is geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 13 jaar.

Uw kind geeft signalen af dat zij/hij het moeilijk heeft.

U merkt bv. dat uw kind:

 • vaak boos, angstig of verdrietig is
 • negatief over zichzelf praat, laag zelfbeeld heeft
 • klaagt over buikpijn of hoofdpijn.
 • problemen ervaart in contact met de ander
 • wordt gepest of zelf pest.
 • teruggetrokken of juist drukker gedrag laat zien dan normaal
 • slecht slaapt of nachtmerries heeft
 • vaker conflicten heeft
 • zich moeilijk kan concentreren
 • moeite heeft met leren
 • faalangst heeft
 • weer in bed gaat plassen
 • niet praat tegen anderen, maar wel tegen eigen gezinsleden.
 • te veel zorgen op zich neemt

Ook kan speltherapie geschikt zijn voor kinderen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt bv. het verlies van een belangrijk persoon, verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling, sexueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing of daar getuige van zijn geweest, ziekte van het kind zelf of gezinsleden.