Therapie

Als uit intake blijkt dat speltherapie kan gaan starten kiezen we een vaste dag en tijdstip waarop uw kind gaat komen. De eerste keer dat uw kind naar speltherapie komt is, bij voorkeur, samen met de ouders. We vertellen uw kind dat de speltherapie gaat starten, waarom het komt en dat u er toestemming aan geeft. 

De therapie vindt plaats in wekelijkse sessies, op een vast tijdstip in de week, in een speciaal daarvoor ingerichte spelkamer, en duurt per keer 45 minuten. Ik streef er naar met kind en ouder één keer samen in de spelkamer te spelen. Of vaker, wanneer dat in het belang is van het kind en de voortgang van de therapie. 

Evaluatie: na iedere vijf spelsessies is er een oudergesprek waarin de voortgang van de therapie besproken wordt.

Speltherapie is een tijdelijk zijspoor waardoor uw kind weer kan groeien. Daarna gaan ouders en kind weer samen verder. In onderling overleg bepalen we wanneer de therapie afgebouwd kan worden.

Na afronding van de therapie vraag ik namens de Federatie Vaktherapeutische Beroepen een evaluatieformulier in de vullen via de link:

https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT