Kosten

Er zijn drie mogelijkheden:
  • u betaalt de kosten zelf á 83 euro per sessie. Er is geen verwijsbrief nodig.
  • u bent aanvullend verzekerd. De speltherapie kan dan mogelijk deels vergoed worden door de verzekering en deels door de gemeente.
  • u heeft geen aanvullende verzekering: de speltherapie valt dan onder de Jeugdwet. Speltherapie Deurne heeft een contract met de Peelgemeenten. Indien u een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist, opvoedondersteuner, of jeugd-en gezinswerker geeft de gemeente een beschikking voor zorg. De speltherapie wordt dan vergoed, met een maximum van 20 sessies. Voorwaarde is wel dat uw kind woonachtig is een van de Peelgemeenten: Deurne, Helmond, Asten, Laarbeek, Someren, Gemert-Bakel.
Afspraken die tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden bij u in rekening gebracht à 45 euro per sessie. U kunt uw afspraak afzeggen via het telefoonnummer van de PVP: 0493-315592. Eventueel kan het zijn dat u de voicemail moet inspreken. Ook kunt u mij een mail sturen.