Intake

Intakegesprek
Zodra ik het aanmeldformulier, het ondertekende toestemmingsformulier en de verwijsbrief heb ontvangen nodig ik u uit voor een intakegesprek. Indien er sprake is van een wachttijd stel ik u op de hoogte hiervan. We bespreken de aanmeldklachten en uw zorgen. Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders, ook wanneer ze gescheiden zijn.

Observaties
Vervolgens plan ik twee spelobservaties zodat ik een eerste indruk heb van uw kind, bijvoorbeeld hoe het contact verloopt en hoe hij/zij speelt.

Oudergesprek
Na de spelobservaties komt er een tweede oudergesprek. Besluiten we in het tweede oudergesprek dat speltherapie het beste aansluit bij de hulpvraag van uw kind, dan gaan we de doelen opstellen en vertelt u over de ontwikkeling van uw kind en belangrijke gebeurtenissen in zijn leven.

PVP
Wanneer u uw kind bij de PVP heeft aangemeld en daar een intake/onderzoek is gedaan, kan het zijn dat speltherapie geadviseerd wordt. Als u uw kind bij mij wil aanmelden, dan hoeft er niet opnieuw een intakegesprek gedaan te worden. Zodra ik aanmeldformulier, toestemmingsformulier en verwijsbrief binnen heb plan ik 2 observaties en oudergesprek in.