Klachtenregeling

In het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en GeschillenZorg) is de praktijk aangesloten bij NIBIG.

Wanneer u een klacht heeft over de door mij geboden zorg, dan zou ik het op prijs stellen als u dat met mij bespreekt. Ook kunt u eventueel naar de vertrouwenspersoon gaan, Mieke van Lier, werkzaam bij de administatatie van de PVP. Komen we er niet uit, of mocht u beide mogelijkheden om wat voor reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt om tot een oplossing te komen. 

Het kan voorkomen dat naar uw mening uw klacht/probleem niet is opgelost. Uw klacht is dan een geschil geworden. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Ik ben volgens de WKKGZ aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Voor meer informatie zie:

www.nibig.nl

Voor tuchtrecht ben ik aangesloten bij TCZ.