Casus

Voorbeelden uit de praktijk 1


Wouter is een 9-jarige jongen die thuis erg boos kan zijn, veel ruzie heeft met zijn broer en op school vaak gecorrigeerd moet worden. Het is voor ouders en school duidelijk dat hij niet lekker in zijn vel zit. In de speltherapie laat hij in zijn spelbeelden zien dat hij heel hard werkt. Mogelijk voelt hij zich overvraagd.

Met ouders bespreek ik of ze dit herkennen en waar het vandaan zou kunnen komen. Ouders en school denken dat het functioneren in een grote groep veel van hem vraagt. Op school gaan ze ervoor zorgen dat hij minder prikkels krijgt. Daarnaast wordt hij overvraagd als hij zelfstandig moet werken en school gaat hem hierin meer begeleiden.

Thuis kunnen ze positiever op hem reageren. Er wordt gezien dat hij de lat hoog legt en dat het soms teveel voor hem kan zijn. Voor Wouter betekende dit dat hij door een positievere benadering meer ruimte ging voelen, meer zelfvertrouwen kreeg en dat het op school en thuis nu veel beter gaat.


Voorbeelden uit de praktijk 2

Gwendy is een 10-jarig meisje die op 6-jarige leeftijd haar vader verloren heeft. Ze wordt aangemeld omdat moeder voelt dat haar dochter niet gelukkig is en te veel wil pleasen. De tekening die Gwendy de eerste sessie maakt, is een kleurrijke tekening met een put. Gwendy wil niet over haar vader en haar emoties praten, maar in haar spel en tekeningen kan ze wel laten zien dat er verborgen leed is. Voor haar moeder houdt ze zich sterk.

In de oudergesprekken met moeder wordt besproken dat ook moeder zich sterk houdt voor haar dochter en niet aan rouwen toekomt. Moeder en Gwendy zijn toen samen gekomen en in de spelkamer hebben we het over vader gehad, is er een boek gemaakt, zijn er herinneringen opgehaald en konden ze samen huilen en lachen.

Toen moeder het kon toelaten, kon Gwendy het ook toelaten om emoties te laten zien en er over te praten. De gevoelens hoeven niet meer diep verstopt te worden; de deksel mag van de put. Er kwam daardoor meer verbondenheid en ook meer ruimte om weer kind te kunnen zijn.

Namen van de voorbeelden hierboven zijn gefingeerd.