Citaat

Onderstaand citaat drukt naar mijn idee heel goed uit waar het in de opvoeding om gaat.

Ieder ouder wil het beste voor zijn kind. We willen het kind een veilige en liefdevolle thuisbasis geven en de ruimte geven die het aankan, om zo zelfvertrouwen en zelfstandigheid te ontwikkelen.

Maar soms loopt het niet zoals we voor ogen hadden. Bijvoorbeeld omdat de verwachtingen die u van uw kind had niet overeen komen met hoe uw kind is of zich gedraagt. Of u ervaart eigen problemen die u mogelijk als ouder onzeker maken. U kunt dan onmacht voelen in het contact met uw kind; zeker als u merkt dat uw kind vastloopt.

Door speltherapie kan uw kind weer groeien in het voelen van basisvertrouwen en eigen mogelijkheden en kwaliteiten. En ouders kunnen mogelijk groeien in het geven van basisveiligheid ('roots') en/of zien nog meer de eigen krachten van hun kind, waardoor ze gemakkelijker kunnen loslaten ('wings').